black car with white license plate

CHARAKTERYSTYCZNE ZJAWISKO

Zjawiskiem charakterystycznym naszego stulecia są wielkie i szybko zachodzące zmiany w naturalnym środowisku. Przemysł, a obecnie i motoryzacja w zastraszającym tempie skażają rzeki, zatruwają wodę i powietrze. Coraz czę­ściej musimy się zastanawiać, czy człowiek nie utraci swej zdol­ności przewidywania i nie zniszczy świata doskonaląc postęp tech­niczny. Nasuwa się pytanie, czy skutki wtórne związane z postępem są nieuchronne? Oczywiście nie. Istnieją obecnie skuteczne środki zapobiegawcze i należałoby je natychmiast zastosować. Koniecz­ność ich szybkiego użycia wynika choćby z faktu, że człowiek dziennie zużywa około 16 m3 powietrza, z którego osady pozo­stają w płucach, a część toksycznych składników pochłaniana jest przez organizm powodując zmiany biologiczne. Zdolność przysto­sowania organizmu ludzkiego do zmian w środowisku jest olbrzy­mia, ale ograniczona, ponadto zachodzi obawa, że następujące stopniowe zmiany wywrą ujemny wpływ na przyszłe pokolenia. Wniosku z tego nie można sprowadzać do propozycji powrotu do natury i do jej nie naruszonego stanu równowagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *