red BMW vehicle park on road

ZASIĘG I SKALA ZJAWISK

Jeżeli stężenie tlenku węgla w spalinach wynosi średnio 4,43%, to z 1 kg spa­lonego w silniku paliwa wydziela się 446 g CO i około 16 g tlenków azotu. Przytoczone dane stanowią ilustrację stanu zagro­żenia atmosfery w Belgii. Podobnie kształtują się powyższe dane statystyczne w pozostałych krajach europejskich.Zasięg i skalę tych zjawisk na kuli ziemskiej ilustruje fakt, że na drogach świata jeździ aktualnie około 300 min pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi zużywających około 3,5 mld kg paliwa na każde 100 km przebytej drogi. Do spalenia 1 kg benzyny potrzeba wg obliczeń teoretycznych 14,6…14,8 kg po­wietrza. Oznacza to, że silnik do spalenia 1 kg paliwa w ciągu godziny zużywa około 200 1 tlenu, tj. średnio około 2,5 raza wię­cej niż wynosi dobowe zużycie tlenu przez człowieka.W ogólnym bilansie skażenia powietrza atmosferycznego toksycznymi składnikami spalin udział silników z zapłonem iskrowym szacowany jest na 96,2%, a silników wysokoprężnych na 3,8%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *