black mercedes benz steering wheel

UTRZYMANIE REGULACJI

Dodatki te zwiększają stopień dyspersji osadów, zapobie­gają aglomeracji małych cząstek osadu w elementach paliwowego układu zasilania, przyczyniają się do utrzymania warunków wła­ściwej regulacji dawkowania paliwa i dokładnego jego rozpyle­nia w komorze spalania, wywierają wyraźny wpływ na zmniej­szenie zawartości sadzy w spalinach i złagodzenie ich odoru. Czynniki te wywierają istotny wpływ na przebieg procesu spala­nia i w efekcie na zmniejszenie w spalinach toksycznych składni­ków pochodzących z niezupełnego spalaniaJak stwierdzono wyżej, odporność detonacyjna benzyny jest funkcją składu grupowego paliwa oraz struktury chemicznej posz­czególnych węglowodorów. Zarówno czułość benzyny charakteryzująca odporność prze­ciwstukową paliwa jak i wielkość emisji związków toksycz­nych zależy od udziału procentowego poszczególnych grup węglo­wodorów w paliwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *