silver mercedes benz coupe on brown sand during daytime

ANALIZA WYNIKÓW TESTU

Analiza wyników w celu obliczenia wartości średnich koncentracji podczas całego testu jest dość skomplikowana i pracochłonna; szczegółowa metodyka opracowania wyników pomiarów podana jest w pracy [49].Test europejski. Został on opracowany i ustanowiony przez Eu­ropejską Komisję Gospodarczą ONZ (norma ECE Regulation Nr 15). Przepisy europejskie przewidują trzy typy badań.Badania typu I wykonuje się na hamowni podwoziowej we­dług testu jezdnego przedstawionego na rysunku , który po­wtarzany jest czterokrotnie. Pełny test odpowiada średniemu przebiegowi pojazdu na drodze 4,052 km w ruchu miejskim. Pró­bę rozpoczyna się przy nie nagrzanym silniku. Pojazd przed rozpoczęciem badań przez 6 godzin przechowywany jest w pomieszcze­niu o temperaturze 20…30°C. Parametry ruchu pojazdu na sta­nowisku podwoziowym zestawiono.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *