white BMW car on street

ZWIĘKSZENIE PRZYCZEPNOŚCI

Spadek taki zapewnia szybkie spływanie wody z nawierzchni, czyli przyczynia się do szybkiego jej wysychania po deszczu, a więc i do zwiększenia przyczeności opon kół pojazdu. Na zakrętach koronę drogi pochyla się jednostronnie do wnętrza łuku — nadając jej spadek 3…8%, co umożliwia bezpieczną jazdę z dużą szybkością i zmniejsza skutki oddziaływania sił odśrodko­wych, znoszących pojazd na zewnątrz łuku. Aby zapobiec niepożądanemu oddziaływaniu sił bocznych, iezdnie na zakręcie wykonuje się w postaci kilku pasów pochylonych w różnych stopniach. Dzięki temu kierowca zależnie od rozwijanej szybkości może jechać pasem o naj­korzystniejszym pochyleniu, równoważącym oddziaływanie sił odśrodkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *