DZIAŁANIE REDUKCYJNE

Należy również uwzględnić działanie redukcyjne tlenku węgla na tlenowe związki azotu. Na przykład w silnikach o zapłonie iskrowym maksimum temperatury występuje przy  0,92, na­tomiast maksymalne stężenie tlenków azotu stwierdza się przy spalaniu mieszanek nieco uboższych.W celu ściślejszego wyznaczenia współzależności pomiędzy składem mieszanki a emisją toksycznych składników spalin, prze- badano szereg różnych silników, zmieniając w nich skład mie­szanki w sposób ciągły przez dławienie wypływu paliwa z głów­nej dyszy paliwowej gaźnika. Na podstawie takich charaktery­styk wykonanych w całym zakresie prędkości obrotowych można wyznaczyć charakterystyki gaźnika odpowiadające regulacji na maksymalną moc silnika lub np. regulacji zapewniającej mini­malne stężenie tlenku węgla w spalinach. Należy przy tym stwierdzić, że wymaganie minimalnej emisji CO pokrywa się niemal dokładnie z wymaganiami minimalizacji zużycia paliwa. Silnik o zapłonie iskrowym z gaźnikiem wyregulowanym na minimum emisji toksyn wydziela w zakresie n = 3000…4200 obr/min spaliny zawierające 0,7…1,6 % CO, podczas gdy wyre­gulowanie gaźnika na maksimum mocy powoduje, że stężenie CO wynosi 4…5,8%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *