black Audi vehicle steering wheel

EKONOMICZNOŚĆ PRACY SILNIKA

Do oceny ekonomiczności pracy silnika i w trakcie analizy własności oraz przydatności samochodu używa się w praktyce rozmaitych mierników zużycia paliwa, wśród których należy rozróżniać:    jednostkowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki przewożonego ładunku i jednostki przebywanej drogi (tzw. zużycie paliwa na tono-kilometr lub zużycie paliwa na pa- sażero-kilometr), albo do jednostki mocy użytecznej i jed­nostki czasu (tzw. zużycie paliwa na konio-godzinę — uży­tecznej mocy silnika lub mocy pędnej na kołach pędnych pojazdu),  czasowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki czasu (np. godzinowe zużycie paliwa, czyli zużycie paliwa w ciągu godziny pracy silnika lub w ciągu godziny ruchu pojazdu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *