black car instrumental panel

POŚLIZG BOCZNY

Obecnie stosowane opony charakteryzuje dość znaczny kąt bocznego znoszenia (do 6°). Im ciśnienie w ogumieniu jest wyższe, tym mniejsze są . boczne odkształcenia sprężyste ogumienia i tym mniejszy jest kąt bocznego znoszenia. W zakresie małych sił bocznych kąt bocz­nego znoszenia jest wprost proporcjonalny eto sity bocznej.Natomiast pod wpływem średniej lub dużej siły bocznej w tylnej części powierzchni przylegania bieżnika do nawierzchni przezwyciężone zostają opory przyczepności i rozpoczyna się częściowy poślizg elementów bieżnika, czemu towarzyszy szybkie zwiększanie się kąta bocznego znoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *