Stylish automobile with glowing headlights on parking

MIESZANINA WĘGLOWODORÓW

Rozdział chromatograficzny węglowodorów Ci~C3 uzyskuje się stosunkowo łatwo na kolumnach adsorpcyjnych. Kolumny te jednak charakteryzują się zbyt długimi czasami retencji dla wę­glowodorów grupy C4-C5, o ile nie zastosuje się programowa­nia temperatury kolumny. Dobry rozdział węglowodorów C4—C5 można uzyskać na kolumnach absorpcyjnych, czasy retencji dla poszczególnych oznaczanych składników są krótkie, a uzyskane piki symetryczne, ale trudno na nich rozdzielić węglowodory C1-C2.Mieszaninę węglowodorów w spalinach silników tłokowych można rozdzielić również na pojedyncze składniki na chromato­grafie gazowym z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym, wypo­sażonym w program temperatury i kolumnę kapilarną. Jako skuteczną można przyjąć metodę Jacobsa[26] lub McEwena [15]. Rozdzielali oni węglowodory w kolumnie kapilar­nej długości 150 stóp o średnicy wewnętrznej 0,01 cala z olejem silikonowym DC-200 jako adsorbentem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *