Interior of modern automobile with buttons on steering wheel with panel containing instruments and controls

OTRZYMANE REZULTATY

Punkt E przecięcia linii DE i AE określa stosunek (a/g)’ dla wybranej szybkości jazdy V’, przy oporach drogi Wx oraz współczynniku mas wirujących ó2. Postępując podobnie dla innych szybkości jazdy: V”, V… określa się odpo­wiednie stosunki (a/g)” (punkt F), (a/g)'” (punkt G otrzymując w rezultacie krzywą stosunków (a/g) w funkcji szybkości jazdy. Przeliczając podziałkę a/g na podziałkę przyspieszeń otrzymuje się krzywą przyspieszeń w funkcji szybkości jazdy.  Wskutek zmiany warunków drogowych (np. przy W3 > tf^) podobnie wyznaczona krzywa przebiega odmiennie. W ten sposób dla każdych warunków drogowych i   na różnych biegach (<5X, dz, <5S…) wyznaczyć można krzy­we przyspieszeń metodą wykreślną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *