Drogowe bolączki

Każda z możliwości przewożenia towarów wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. Nasze warunki geopolityczne sprzyjają rozwojowi tej gałęzi gospodarki W naszym kraju motoryzacja ma coraz większe znaczenie – obserwujemy wzrost liczby aut, ale niestety nie idą za tym inwestycje w infrastrukturę: w drogi, przydrożne hotele. Przez cały okres przemian obserwujemy co prawda budowę i remonty dróg oraz powstawianie stacji paliw, ale te inwestycje realizowane są za wolno. Efektem tego jest brak wystarczającej ilości dróg. Na obszarze Polski dominuje transport drogowy, który posiada kilka zalet: możliwość dostarczenia towarów w określone miejsce, przewożenia rzeczy o różnych gabarytach. Jego wadą duża wypadkowość na polskich drogach , wysokie koszty i niewielka masa załadunkowa. Postęp cywilizacyjny i rozwój gospodarczy spowodowały wzrost liczby aut. Nie idzie za tym większa ilość dróg. Jest to spowodowane wielkimi kosztami i skomplikowanymi procedurami przetargowymi. Autostrady łączą duże miasta, ale większość dróg lokalnych jest niskiej jakości, ma niewielką przepustowość i nie jest przystosowana do tego, że transport towarów jest obsługiwany przez ciężkie pojazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *