black car instrumental panel

OLEJE NAPĘDOWE

Wymagania pod względem jakości  wysokoprężnych znacznie się różnią od wymagań stawianych paliwom silników z zapłonem iskrowym, a w stosunku do własnosci są nawet wręcz odwrotne.Silniki wysokoprężne zdobyły sobie obecnie trwałą pożycie a w przyszłosci przewiduje się dalszy wzrost ich zastosowań do napędu pojazdow mechanicznych. W ostatnim dziesięcioleciu sto­sowanie silników wysokoprężnych staje się powszechne. Obecnie napędzają one statki morskie, samochody ciężarowe, ciągniki rol­nicze, maszyny budowlane, stosuje się je także w transporcie  bojowych pojazdów wojskowych W związku z intensywnym rozwojem produkcji i powszech­nym zastosowaniem tych silników, wzrasta udział oleju napędo­wego w ogolnym bilansie zapotrzebowania świata na paliwa udział oleju napędowego w ogólnym bilansie paliwowym w krajach Europy stanowi ok 30%. Jednocześnie obserwuje się stały wzrost liczby pojazdów napędzanych silnikami wysokopręż­nymi. Podyktowane jest to tym, że są one znacznie ekonomiczmejsze, a ponadto wydzielane przez nie spaliny zawierają znacznie składników          szkodliwych  dla zdrowia człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *