black bmw m 3 coupe parked on gray pavement

OPARCIE NA DOŚWIADCZENIACH

Opierając się na doświadczeniach kalifornijskich federalne władze amerykańskie opracowały normy, które od 1968 roku obowiązują w USA.Od roku 1969 w szeregu krajach europejskich, jak również w Japonii, Kanadzie i Australii, wzorując się na doświadczeniach amerykańskich wprowadzono normy dotyczące ograniczeń tok­syczności spalin. Wprowadzone przepisy odnoszą się wyłącznie do samochodów osobowych poruszających się w warunkach ru­chu miejskiego, natomiast dotychczas nie objęto ograniczeniami emisji składników toksycznych we wszelkich warunkach jazdy samochodu.Przepisy ustalone w poszczególnych państwach różnią się warunkami, w których określana jest emisja składników tok­sycznych, różnią się również wartością dopuszczalną poszczegól­nych składników. Emisja toksycznych składników przez silnik zależna jest od sposobu jazdy i warunków ruchu, dlatego też opracowano mo­dele zastępczych cykli badawczych, tzw. testy jezdne — odtwa­rzające średnie przebiegi jazdy samochodem, gdyż tylko w ten sposób można porównywać i kontrolować emisję spalin z różnych typów samochodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *