black mercedes benz c class on road during daytime

ZGODNIE Z PODANYM SCHEMATEM

Zgodnie z podanym schematem kolejność reakcji utleniania węglowodorów można przedstawić w sposób następujący: począt­kowo powstaje pewna ilość aktywnych rodników, które reagują z tlenem, następnie pojawiają się aktywne nadtlenki, które re­agują z cząsteczkami węglowodoru tworząc cząsteczki nadtlenk wodoru. *Po pojawieniu się aktywnego rodnika nadtlenku dalsza reakcja utleniania może rozwijać się według schematu tworzenia nadtlenków lub rodników formaldehydu. Charakter rozwoju reak­cji zależy od chwili pojawienia się rodnika. W pierwszym i dru­gim przypadku w wyniku reakcji utleniania tworzy się tlene węgla i rodnik OH. Reakcja utleniania tlenku węgla do dwutlen­ku węgla ma charakter łańcuchowy.Pomimo wielu prac badawczych nie zdołano wyczerpująco wyjaśnić przebiegu, mającej szczególnie duże znaczenie w pro­cesie spalania, reakcji utleniania CO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *