white bmw m 3 coupe

PRODUKCJA ANALIZATORÓW

Firma Junkalor (NRD) produkuje analizatory  opar­te na zasadzie absorpcji promieni podczerwonych, przeznaczone do ciągłego ilościowego określania składników mieszanin gazo­wych. Analizatory te mogą być przystosowane do oznaczania ga­zów o stężeniach śladowych i wyższych, wynik pomiaru w % objętościowo wskazywany na przyrządach magnetoelektrycznych może być również rejestrowany na taśmie rejestratora. Wyniki pomiarów z błędem wskazań poniżej ± 4,5% zakresu pomiaro­wego. Analizatory te w przypadku zastosowania przetworników (mV) mogą służyć do celów regulacyjnych i regulacji procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Kiuwety analizatorów na podczerwień przystosowane do oznaczania węglowodorów wypełnione są mieszaniną argonu z n-heksanem. Dlatego tylko mieszaniny gazów o strukturze po­dobnej do gazu wzorcowego (n-heksanu) mogą być dokładnie oznaczone.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *