NA PODSTAWIE ANALIZY

Na podstawie analizy spek- tromasowej produktów procesu utleniania mieszanki heksanu z powietrzem wynika, że procesy przedpłomieniowe do tempera­tury 200°C rozpoczynają się powstawaniem nadtlenków. W trak­cie rozwoju procesu utleniania w produktach przedpłomiemo- wych pojawia się formaldehyd. W miarę wzrostu ciśnienia i tem­peratury pojawiają się w nieznacznych ilościach nienasycone węglowodory — od heksanu do acetylu.Przed pojawieniem się płomienia daje się zaobserwować gwałtowny przyrost C2H2 oraz H2. Jednocześnie gromadzą się związki CO, C02, H20, a w wielu przypadkach rowmez węgiel. Następnie po zapłonie pojawia się tlenek  węgiowodory nienasycone i węgiel. Dalsza przemiana tych składników zalezy od czasu trwania reakcji a także od warunków gazodynamicznych oraz od zjawisk towarzyszących wymianie ciepła i ładunku w ko­morze spalania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *