gray Mazda car

WŁASNOŚCI RUCHOWE SAMOCHODU

Określanie siły napędowej. Siła napędowa, działająca na kołach napędowych samochodu (patrz str. 85) zależy od wielkości momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, wielkości przełożenia w układzie napędowym samochodu oraz sprawności mechanicznej układu napędowego. Zmien­ność siły napędowej zależy przede wszystkim od zmienności momentu obrotowego silnika, a więc wynika z jego charak­terystyki .Moment na kołach pędnych samochodu Mk daje na obwodzie kół siłę napędową, którą obliczyć można z zależności: Pk « Mkln = Ms • ic• Vmlrt [kG], gdzie: Ms – moment obrotowy silnika [tnkG], U – całkowite przełozeme układu napędowego; U =* h * *s (iloczyn przełożeń skrzynki bie­gów i przekładni głównej oraz ewentualnie i pośredniczących mechanizmów napędowych —, Vm ~ spraw­ność mechaniczna układu napędowego, r* — promień toczny koła jezdnego samochodu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *