PRÓBY OGRANICZENIA

W Polsce udział samochodów osobowych i pojazdów jedno­śladowych napędzanych silnikami dwusuwowymi jest stosunko­wo duży i nic nie wskazuje, że szybko będzie ulegał zmniejsze­niu. Również udział spalin z dwusuwów w zanieczyszczeniu po­wietrza jest znaczny. Istnieją jednak możliwości ograniczenia za­wartości toksycznych składników spalin wydalanych do atmo­sfery. W silnikach będących w eksploatacji można zmniejszyć  emisję toksyn przez dobranie właściwej regulacji gaźnika ; i układu zapłonowego oraz stosując odpowiednią jakość i ilosej 1 oleju w paliwie. Dalszych możliwości ograniczenia stężeń szkodliwych składników spalin można poszukiwać przez zmiany j w ukształtowaniu kanałów dolotowych, komory spalania i kana- łów wylotowych w celu poprawienia jakości procesów wymiany j ładunku i spalania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *