black bmw m 3 on road during daytime

PRZYLEGANIE DO NAWIERZCHNI

Wówczas bowiem miejsce przylegania do nawierzchni każdego z elementów bieżnika zaczynających się stykać z nawierzchnią przesuwa się w bok względem poprzedzającego ele­mentu, przywierającego już do nawie­rzchni. Wskutek tego rzeczywisty kierunek toczenia się koła jezdnego odchyla się od jego płaszczyzny obro­tu o określony kąt 6, zwany kątem bocznego znoszenia, zależny w du­żym stopniu od rodzaju i kształtu opony oraz ciśnienia w ogumieniu.Związek pomiędzy kątem bocznego znoszenia (<5) i siłą boczną (średnią lub dużą) określa zależność: <5 = £•  Y, gdzie: <3 — kąt bocznego zno­szenia radianów, j — współczynnik bocznego znoszenia opony oraz Y — siła boczna (boczna reakcja jezdni) [kG].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *