black BMW car

WIĘKSZA CZUŁOŚĆ

Większej czułości benzyny odpowiada mniej­sza odporność przeciwstukowa w szerokim zakresie prędkości obrotowych silnika. Benzyny otrzymane z prostej destylacji nie zawierają większych ilości węglowodorów aromatycznych i wy­kazują małą czułość rzędu 0…3 punktów. Benzyny otrzymane z procesu reformowania benzyn lub krakingu zawierają znaczne ilości węglowodorów aromatycznych lub olefinowych i odzna­czają się większą czułością określoną różnicą 7…10 punktów w liczbach oktanowych .Z dwóch gatunków benzyn o jednakowej liczbie oktanowej motorowej, a różniących się liczbami oktanowymi badawczymi, w eksploatacji na szosie lepsza jest benzyna o wyższej liczbie ok­tanowej badawczej i na odwrót — z dwu benzyn o jednakowej LOB w eksploatacji na szosie lepszą okaże się benzyna o większej LOM. Komponenty olefinowe w benzynie wpływają na własności przeciwstukowe, poprawiając charakterystykę oktanową paliwa szczególnie w czasie pracy silnika w zakresie niewielkich prędko­ści obrotowych oraz w czasie przyspieszania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *