white BMW car on street

WYKRES HAMOWANIA

Wykres hamowania sporządza się przez naniesienie na wspólny wykres o współrzędnych siła — opóźnienie hamowania:   prostych charakteryzujących największe dopuszczalne siły hamowania dla różnych współczynników przy­czepności,     prostej określającej siłę hamowania osi samochodu w wy­niku działania układu hamulcowego.Wykres hamowania pozwala na odczytywanie wprost naj­większego opóźnienia hamowania w danych warunkach dro­gowych (jeżeli  Punkt A przecięcia prostej siły hamowania Phi (wywołanej działaniem hamulców na koła osi przedniej) z prostą do­puszczalnej siły hamowania Phimax (z uwagi na przyczepność) wyznacza największe opóźnienie hamowania aa, możliwe do uzyskania podczas jazdy po nawierzchni o współczyn­niku przyczepności ftz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *