black Audi vehicle steering wheel

KOMPONENTY

Komponenty olefinowe w benzynie wpływają na własności przeciwstukowe, poprawiając charakterystykę oktanową paliwa szczególnie w czasie pracy silnika w zakresie niewielkich prędko­ści obrotowych oraz w czasie przyspieszania. Jednak udział olefin w benzynie nie powinien przekraczać 15…25%, gdyż wykazują one silne własności reakcyjne i w rezultacie syntezy tworzą fo­tochemiczny smog, a zatem wytwarzają związki podrażniające błony śluzowe. Stwierdzono również, że w miarę zmniejszania udziału olefin w benzynie ogranicza się proces smogotwórczy w wyniku odparowania benzyny. Węglowodory aromatyczne za­warte w benzynie zapewniają dużą odporność przeciwstukową, ale przyczyniają się do wzrostu reaktywności fotochemicznej spa­lin i wzrostu emisji aldehydów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *