black mercedes benz steering wheel

WYSTĘPUJĄCE OPÓŹNIENIE

Opóźnienie a a występuje wskutek działania siły hamującej PAl (wywołanej przez hamulce kół osi przedniej), która jest równa dopuszczalnej sile hamo­wania Phimax, czyli Phimax = phA- Jeżeli chwilowe opóźnienie a’ jest mniejsze niż wyznaczone opóźnienie Oa (siła P’hx jest mniejsza niż siła P’himax)> koła nie ulegają zablokowaniu. Natomiast w razie opóźnie­nia a” (większego niż aa) siła P”hi jest większa niż dopusz­czalna siła P”hi max, a więc warunek bezpieczeństwa me jest spełniony i zablokowane koła ślizgać się będą po powierzchni drogi. Podobnie wyznacza się największe opóźnienie hamo­wania as, możliwe do uzyskania na tylnej osi przy tym sa­mym współczynniku przyczepności ft2 jak dla osi przedniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *