black Ford Mustang GT

WARTOŚĆ PARAMETRU

Wartość parametru Fk/Vk zwiększy się, gdy stopień spręża­nia będzie większy, a stosunek SJD mniejszy — w takim przy­padku koncentracja węglowodorów w spalinach wzrośnie. Opty­malny stosunek powierzchni do objętości komory spalania uzy­skuje się, gdy wymiana ładunku w cylindrach jest optymalna. Otwarcie zaworu dolotowego przed ZZP (GMP) w suwie wyde­chu ma na celu lepsze przepłukanie cylindrów z resztek spalin. Również energię kinetyczną wypływających z cylindra spalin wykorzystuje się do tego celu, poprzez odpowiedni dobór chwili zamknięcia zaworu wylotowego po ZZP w suwie ssania. Okres jednoczesnego otwarcia zaworu dolotowego i wylotowego we współczesnych silnikach wynosi 30…60°. Taki układ faz rozrządu zapewnia dynamiczne doładowanie silnika i uzyskanie najwyż­szego wskaźnika mocy z jednostki objętości przy prędkościach obrotowych zbliżonych do znamionowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *