red BMW vehicle park on road

WPŁYW PARAMETRÓW KONSTRUKCYJNYCH

Na ilość wydzielanych ze spalinami toksycznych składników ma wpływ nie tylko skład paliwa, warunki eksploatacji silnika, ale również rodzaj silnika, a przede wszystkim kształt komory spalania i stosunek jej powierzchni do objętości, stosunek skoku tłoka do średnicy cylindra i fazy otwarcia zaworów. Ponadto istotny wpływ wywiera konstrukcja i regulacja układów zasi­lania i zapłonu, konstrukcja układu dolotu ładunku i układu chłodzenia.Od kształtu komory spalania i wielkości jej powierzchni za­leży głównie objętość mieszanki zawartej w warstwie przyścien­nej i przestrzeniach szkodliwych. Silnik z komorą mniej zwartą, np.’Walcową, odznaczać się będzie większą emisją nie spalonych węglowodorów niż z komorą wanienkową. Stężenie węglowodo­rów w spalinach jest proporcjonalne do stosunku powierzchni komory spalania do jej objętości . Stopień zanie­czyszczenia spalin toksycznymi składnikami pochodzącymi z nie­zupełnego spalania paliwa w przypadku silników z półkulistymi przestrzeniami spalania będzie mniejszy niż z komór typu dasz­kowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *