shallow focus photo BMW logo

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

Zatrucie tlenkiem węgla w pierwszej fazie objawia się zwy- » kle bólami głowy, kołataniem serca, dusznością, bólem brzucha i torsjami. W drugiej fazie występuje senność prowadząca z re­guły do utraty przytomności. Na szczególne podkreślenie zasługują chroniczne zatrucia niewielkimi stężeniami tlenku węgla, które mogą wystąpić przy objętościowym stężeniu CO wynoszącym 0,01%. Zatruciom tego typu ulegają kierowcy, służba ruchu i przechodnie w dużych miastach. Objawy zatrucia przewlekłego ujawniają się bólem głowy, szumem w uszach, trudnością w oddychaniu, ogólną de­presją i obniżeniem dynamiki życiowej.Tlenek węgla wdychany przez prze­chodniów w około 95% pochodzi ze spalin samochodowych.Tlenki azotu w połączeniu z parą wodną tworzą kwas azo­towy, który niszczy tkankę płucną powodując choroby chronicz­ne. Dwutlenek azotu NO2 działa drażniąco na błony śluzowe, oczy, płuca i powoduje nieodwracalne zmiany w systemie serco- wo-naczyniowym, oraz wywołuje patologiczne stany niepokoju. Próg niebezpieczeństwa wynosi 1 do 2 ppm. Tlenki azotu w po­łączeniu z węglowodorami tworzą toksyczne nitroolefiny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *