shallow focus photo BMW logo

NIEWYKLUCZONE ZMIANY PARAMETRÓW

Na wzrost emisji węglowodorów ma wpływ również szczel­ność zaworów wylotowych, a więc stan powierzchni gniazd i przylgni zaworowych oraz stopień zużycia zespołu tłok-pier- ścienie tłokowe-tuleja cylindra. Przez nieszczelny zawór wyloto­wy w czasie sprężania, a następnie podczas procesu spalania, część nie spalonego ładunku przedostaje się do kanału wyloto­wego. Przedmuchy gazów spalinowych do skrzyni korbowej przez nadmierne luzy w układzie tłok-tuleja cylindrowa, w silniku o   otwartym układzie przewietrzania przyczyniają się w dużym stopniu do zanieczyszczenia atmosfery węglowodorami.Nieuniknione zmiany parametrów regulacyjnych silnika w trakcie eksploatacji pojazdu wywierają, jak wykazano wyżej, istotny wpływ na poziom emisji składników toksycznych. Sku­tecznie zapobiegać tym zanieczyszczeniom można jednak przez częstą i staranną obsługę silnika. Jest to szczególnie ważne, gdyż jak wykazały wieloletnie doświadczenia i badania, utrzymując pojazdy w pełnej sprawności technicznej można ograniczyć ogól­ną emisję składników toksycznych przez te pojazdy o około 30 do 40%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *