gray Mazda car

W PROCESIE EKSPLOATACJI SILNIKA

W procesie eksploatacji silnika na ściankach komory spala­nia odkłada się nagar. W silnikach zasilanych benzyną etylizo- waną stwierdzono [22], że nagar praktycznie nie wpływa na zmiany w emisji tlenku węgla i tlenków azotu, natomiast już po przebiegu pojazdu około 10 tys. km powoduje wzrost emisji węglowodorów o 5…10%. Samochody o średnim i większym przebiegu stanowią prze­ważającą część pojazdów znajdujących się w eksploatacji i one właśnie decydują o zanieczyszczeniu atmosfery. W Stanach Zjed­noczonych eksploatowane pojazdy objęte są obowiązkiem kontroli (o ograniczonym zakresie) emisji toksyn do przebiegu 81 tys. km (50 tys. mil). Wszystkie natomiast urządzenia i regulacja wpro­wadzane do silnika w celu ograniczenia emisji toksycznych skład­ników w spalinach muszą mieć zagwarantowaną niezawodną pracę przez 162 tys. km (100 tys. mil).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *