red BMW M2 sedan

CZYNNOŚCI REGULACYJNE

Nadmienić jednak należy, że czynności regulacyjne mogą być prze­prowadzone dokładnie jedynie przy posługiwaniu się odpowied­nimi analizatorami o pracy ciągłej, np. typu Abgas Infralyt lub Bosch — CO. Wagę problemu zanieczyszczania atmosfery tlen­kiem węgla przez spaliny silników o zapłonie iskrowym, pracują­cych na biegu jałowym, obrazują wyniki kontrolnych badań po­jazdów będących w eksploatacji.W RFN na 1000 pojazdów sprawdzonych w 1971 roku stwier­dzono przekroczenie przepisów u 68%, we Francji na 523 różne przebadane samochody przekraczało przepisy około 60%. Podob­ne wyniki uzyskano w 1972 roku w około 200 sprawdzonych sa­mochodach FSO Warszawa i POLSKI FIAT 125p, eksploatować nych w Polsce [30].Nadmienić należy, że wymienione samochody przy prawidłowej regulacji gaźnika spełniają wymagania przepisów ECE z dużym zapasem. Ograniczenie emisji tlenku węgla na biegu jałowym stanowi w większym stopniu problem organizacyjny niż techniczny, choć niewątpliwie w konstrukcji silników i gaźników nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa i możliwe jest stworzenie warunków dalszego zmniejszenia emisji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *