shallow focus photo BMW logo

CIĄGŁY WZROST EMISJI

Z badań amerykańskich wy­nika, że stan techniczny silnika i jego ogólny czas pracy poważ­nie wpływa na zwiększenie koncentracji dwóch podstawowych składników spalin: tlenku węgla i węglowodorów . Po­jazdy po przebiegu 81 000 km cechują się nadmiernym zanie­czyszczeniem spalin toksycznymi składnikami. Stopień tego za­nieczyszczania zwiększa się wraz z przebiegiem pojazdu. Ciągły wzrost emisii węglowodorów w procesie eksploatacji pojazdu następuje na skutek odkładania się nagaru i ciężkich węglowodorów na ściankach komory spalania. Tym samym na­stępuje zwiększenie objętości przestrzeni martwych i jednocze­śnie wzrost rzeczywistego stopnia sprężania. Warstwa nagaru utrudnia przepływ ciepła od gazów spalinowych do ścianek ko­mory i tym samym powoduje wzrost temperatury mieszanki w warstwie przyściennej. Czynnik ten kompensuje w pewnym stopniu ujemny wpływ przestrzeni martwych, ale nie działa ha­mująco na inne efekty sprzyjające wydzielaniu nie spalonych węglowodorów i tlenku węgla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *