red BMW vehicle park on road

WYSKALOWANY PRZYRZĄD

Przyrząd ten wyskalowany jest w jednostkach w zakresie od 1 do 100, za jednostkę przyjęto stopień osłabienia natężenia strumienia świetlnego o %>. Okresowej kontroli wskazań przy­rządu dokonuje się wzorcowym filtrem odpowiadającym zadymie­niu spalin równym 50 jednostek. Dymomierze tego typu cechują się dużą stabilnością i obiektywnością wskazań. Wyniki pomiarów stopnia zadymienia spalin uzyskiwane różnymi metodami, a nawet różną aparaturą pomiarową opartą na tej samej zasadzie, są z sobą nieporównywalne, gdyż różna jest wartość stopnia pochłaniania światła przez sadzę. Pomimo takiej samej ilości wagowej sadzy zawartej w analizowanych spa­linach wynik pomiaru może być znacznie zróżnicowany. Na prze­zroczystość spalin mają bowiem wpływ wymiary cząsteczek sadzy oraz równomierność ich rozprowadzenia w całej masie spalin. Większe wymiary cząsteczek oraz nierównomierne rozmieszcze­nie sadzy w całym ładunku powoduje, że zmierzony stopień za­dymienia spalin będzie mniejszy (i odwrotnie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *