gray audi coupe on gray asphalt road during daytime

TEST KALIFORNIJSKI

Kalifornijski, zastępczy test jazdy imituje przeciętne warunki poruszania się pojazdów w ruchu miejskim (rys. 30). Test ten w trakcie badań pojazdu powtarzany jest 7 razy. Za końcowy wynik badań przyjmuje się sumę wartości średnich stężeń określanych składników spalin uzyskanych w cza­sie czterech pierwszych cykli, pomnożonej przez współczynnik wynoszący 0,35 oraz wartości stężeń średnich z dwóch ostatnich cykli pomnożonych przez współczynnik 0,65. Pierwsze cztery cy­kle charakteryzują emisję spalin z silnika nie nagrzanego, a dwa ostatnie cykle charakteryzują emisję po ustaleniu równowagi cieplnej.Zasada badań według tej metody polega na tym, że spaliny w czasie przepływu przez rurę wylotową do zbiorników są rozcieńczone powietrzem. Ilość doprowadzonego powietrza regulowana jest tak, aby otrzymać rozcieńczenie w stosunku co najmniej 1 : 8. W rezultacie stężenie toksycznych składników w strumieniu gazów jak i w zbiornikach będzie proporcjonalne do ilości tych składników w powietrzu atmosferycznym. Rozcieńczone spaliny przechwytywane są do specjalnych zbiorników lub kierowane bezpośrednio do analizy w analizatorach o ciągłym działaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *