gray audi coupe on gray asphalt road during daytime

PEŁNE BADANIA HOMOLOGICZNE

Podczas badań typu II sprawdzana jest tylko emisja tlenku węgla na biegu luzem. Norma ogranicza stężenie CO w spali­nach do mniejszego niż 4,5% obj. Spaliny pobierane są z rury wylotowej sondą wprowadzoną na głębokość 600 mm.Badania typu III mają na celu określenie emisji węglowo­dorów ze skrzyni korbowej. Emisja nie powinna przekraczać 0,15% masy paliwa zużytego w czasie badań.W ZSRR diagnostycznej oceny pojazdów pod względem tok­syczności spalin dokonuje się na podstawie określenia stężenia CO oraz CnHm w spalinach podczas ustalonych, zgodnych z te­stem europejskim warunków ruchu pojazdu (badania I typu). Dopuszczalne wartości stężeń CO oraz CnHm w spalinach przy badaniach diagnostycznych obowiązujących w ZSRR zestawiono. Aktualnie w większości krajów europejskich wpiowadzono obowiązek kontroli toksyczności spalin według badań II typu, w RFN już od 1973 roku wprowadzono obowiązek badań typu I, i III zarówno przy badaniach homologacyjnych jak i kontrol­nych. Obowiązek pełnych badań homologacyjnych samochodów osobowych wg testu europejskiego wprowadzono już w Belgii, Francji, Szwecji i Włoszech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *