Audio logo

PRÓBKI SPALIN

Próbki spalin wprowadzane do analizatorów należy za po­mocą filtrów ceramicznych szeregowo włączonych w drogę ga­zową oczyścić z sadzy i innych zanieczyszczeń. Przy poborze pró­bek gazu do oznaczania tlenków azotu metodą kolorymetryczną i na analizatorach niedyspersyjnych niektórzy autorzy [55] zale­cają wymrażanie kondensatów.Dokonanie analizy składu spalin silnika wymaga specjalnie nie z obowiązującymi testami. Produkują one również całe ze­stawy umożliwiające automatyczne przeprowadzenie analizy spa­lin zgodnie z nowo obowiązującym w USA i RFN testem CVS. Zestaw umożliwia w dowolnie wybranym czasie dokonanie płu­kania gazem nośnym lub wzorcowym dowolnego analizatora. Wyniki analizy mogą być rejestrowane na rejestratorach linio­wych lub odczytywane ze wskaźników wychyłowych. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w przetwornik pomiarowy typu CMR, który umożliwia automatyczne wzorcowanie analizatorów gazami wzorcowymi oraz korekcję wskazań rejestratorów. Przetwornik ten zapewnia uzyskanie wyników analizy z błędem wskazań po­niżej ± 0,5% zakresu pomiarowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *