red BMW M2 sedan

PALNE SKŁADNIKI SPALIN

Palne składniki spalin, węglowodory i tlenek węgla, mogą być niszczone w układzie wylotowym przez ich dopalanie w obecności powietrza doprowadzonego do gorących spalin w okolicach zaworów wylotowych.  W praktyce stosuje się reaktor cieplny — w celu zmniej­szenia zawartości CnHm oraz CO, dodatkowo recyrkulację spalin opóźnienie zapłonu i nieznaczne wzbogacenie mieszanki w celu zmniejszenia również emisji tlenku azotu. Emisja zanieczyszczeń może być także ograniczona poprzez katalityczne dopalanie. Znanych jest wiele katalizatorów utle­niania CnHm oraz CO, ale bardzo mało redukujących NO oraz NO2. Ponadto te, które rokują powodzenie, mogą pracowac tylko z bogatymi mieszankami. Przedsięwzięcia zapobiegawcze obejmują głównie zmiany: w układzie zasilania silnika, w kącie wyprzedzenia zapłonu (wtrysku paliwa), prędkości obrotowej na biegu luzem, sposobie przygotowania mieszanki i jej bardziej równomiernego roz zi do cylindrów (w silnikach o zapłonie iskrowym) oraz konstruk­cji komór spalania.   ,   ,               .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *