red bmw m 3 coupe parked on gray concrete pavement during daytime

STAN RÓWNOWAGI

Omówiony stan równowagi jest chwi­lowy, ponieważ po­jazd porusza się ru­chem przyspieszo­nym, wskutek czego prędkość samocho­du wzrasta, a siła napędowa maleje . Ze zmniejszaniem się siły napędowej Pk maleje jednak siła Pb, a więc i zmniejsza się przyspieszenie ruchu pojazdu. Przyspieszanie ruchu samochodu, czyli podwyższanie szyb­kości jazdy trwa więc tylko do chwili, w której pojazd osiąga prędkość Vt, tj. stan równowagi określony przez punkt T na wykresie. Wówczas przyspieszenie zanika (P&*= «5 • . a-Gtc = 0), a siła napędowa maleje do wartości PkT — « p’\ pt + pw, wskutek czego pojazd porusza się dalej już ruchem jednostajnym ze stałą prędkością VT>vs tak długo, jak długo trwa chwilowy stan równowagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *