red BMW vehicle park on road

STATECZNOŚĆ RUCHU

Stateczność ruchu samochodu, zwana potocznie „dobrym trzymaniem się drogi“, jest to skłonność pojazdu do samo­czynnego utrzymywania kierunku ruchu nadanego przez kierowcę ustawieniem kół przednich oraz skłonność do samo­czynnego powracania do nadanego kierunku ruchu w razie wytrącenia z niego, np. wskutek przypadkowego krótko­trwałego impulsu zewnętrznego. Stateczność ruchu samo­chodu zależy od wielu czynników, jak: charakterystyczne parametry układu kierowniczego, rodzaj i działanie za­wieszenia, wielkość i rozkład mas samochodu, jego wymiary główne oraz rodzaj ogumienia. Kierowalność samochodu jest to skłonność pojazdu do przyjmowania kierunku ruchu nadawanego mu przez kie­rowcę za pomocą koła kierownicy i utrzymywania tego kierunku podczas jazdy ze średnią lub dużą szybkością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *