vehicle taillight

WIĘKSZOŚĆ SPOSOBÓW

Natomiast przy stosowaniu chromatografii gazowej napotykano poważne trudności wynikające z dużej reak­tywności tlenków azotu, ich różnorodności i możliwości wzajem­nego przechodzenia jednych w drugie oraz niewielkiej czułości na nie stosowanych detektorów. Dodatkową trudność stanowi ich reaktywność i tworzenie z wodą kwasu azotowego i azotawe­go.  W metodzie kolorymetrycznej tlenek azotu (NO) utleniany jest do dwutlenku azotu (N02) lub nawet do kwasu azotowego. Do tego celu stosowany jest roztwór nadmanganianu potasowego (KMnOn), ozon (O3), nadtlenek wodoru, chloryn sodu (NaC102) nadmanganian srebra (AgMnOn).Większość sposobów oznaczeń kolorymetrycznych tlenków azotu oparta jest na dwuazowaniu przez nie amin aromatycznych sprzęganiu ich do barwników dwuazowych. Poszczególne spo­soby różnią się jedynie użytymi aminami aromatycznymi, skład­nikiem biernym i środowiskiem prowadzenia reakcji. W praktyce najczęściej stosowana bywa metoda Griessa-Ilos- vya [2, 29, 45, 48]. Metoda ta znalazła szerokie zastosowanie ze względu na łatwą dostępność odczynników i stosunkowo dobrą powtarzalność wyników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *