person driving car during daytime

INTENSYWNE ZAWIROWANIA

Ponadto intensywniejsze zawirowanie mieszanki i opóźniony zapłon zmniejszają skłonność silnika do spalania detonacyjnego. Stosować zatem można paliwa o mniejszej liczbie oktanowej. Uzyskano efekty w postaci zmniejszenia stężenia węglowodorów w spalinach (dla różnych komór) gdy e = 12 w granicach 8 do 30% . Podobne wyniki uzyskano w zmniejszeniu stężenia CnHm w spalinach przez zastosowanie zaworu dolotowego z przesłonką w badawczym silniku typu CFR. Na rysunku 56 przedstawiono przebiegi stężeń węglowodorów w spalinach silni­ka CFR w funkcji współczynnika składu mieszanki. Minimalne stężenie CnH„ podczas pracy silnika z zaworem z przesłonką zmniejszyło się o panad 45% w stosunku do koncentracji tego związku przy standardowym zaworze. Wzrost intensywności za­wirowania mieszanki w sposób wyraźny przesuwa górną granicę zapalności mieszanki oraz powoduje zmniejszenie grubości war­stwy przyściennej, umożliwiając tym samym spalanie w silniku uboższych mieszanek.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *