black mercedes benz c class on road during daytime

PODJĘTE PRÓBY

Podjęto również próby ustalenia korelacji między stopniem zadymienia spalin a zawartością w nich węgla w postaci sadzy odniesioną do masy węgla zawartego w paliwie . Przy dopuszczalnym stopniu zadymienia równym 30% w skali Bosch, względna zawartość nie spalonego węgla w spalinach wynosi 0,3% masy węgla dostarczonego z paliwem, czyli 3 nie spalone atomy węgla na 1000 atomów spalonych w procesie spalania pa­liwa w silniku powoduje stopień zadymienia spalin wynoszącyaż 30%. Ta znikoma ilość nie spalonego węgla nie ma praktycznie żadnego wpływu na sprawność cieplną silnika, ale powoduje znaczne zadymienie spalin, a tym samym warunkuje ogranicze­nie maksymalnych osiągów silników wysokoprężnych. Maksymalna ilość paliwa podawanego w silniku wysokopręż­nym określona jest intensywnością dymienia. Przy rozwiązywaniu tego problemu brane są pod uwagę: względy zdrowotne, bezpie­czeństwo ruchu drogowego i czynniki techniczno-ekonomiczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *