red BMW M2 sedan

PROBLEM ZAGROŻENIA

W krajach o wysoko rozwiniętym przemyśle i motoryzacji problem ochrony powietrza przed trującymi spalinami urósł już do rangi pilnych spraw społecznych.   Problem zagrożenia przez spaliny motoryzacyjne powietrza atmosferycznego w krajach Europy można zilustrować na przy­kładzie belgii opierając się na danych statystycznych z 1966 ro­ku. Powierzchnia kraju — 30 500 km2, ludność — 9 557 000 osób, stan zarejestrowanych samochodów — 1 673 000, w tym osobo­wych 1 436 700 sztuk. Średni roczny, przyrost wynosił ok. 8%, a samochodów osobowych około 10%. Łączna długość dróg około tys. km, na 1 km drogi przypadało 31 samochodów, na jeden samochód — 6 osób, na 1 km2 powierzchni — 313 mieszkańców i 55 samochodów. W tym okresie zużyto w Belgii 1 532 342 tony benzyny i 660 000 ton oleju napędowego, średnie zużycie paliwa na jednego mieszkańca wynosiło około 230 kg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *