white bmw m 3 coupe parked near body of water during daytime

DRAŻNIENIE NARZĄDÓW

Drażni narządy krwiotwórcze — szpik kostny i śledzio­nę, oraz powoduje zaburzenia w przemianie węglowodanów. Za­trucie przewlekłe małymi dawkami objawia się bólem głowy, bezsennością, uszkodzeniem błony śluzowej i w niektórych przy­padkach uporczywym nieżytem oskrzeli i zapaleń spojówek.Ołów i jego związki są substancjami silnie toksycznymi. Około 80% masy ołowiu pochodzącego z czteroetylku ołowiu do­dawanego do benzyny wydalane jest ze spalinami do atmosfery. Związki ołowiu kumulują się w organizmie, powodując zaburze­nia w przemianie materii i układzie krwiotwórczym.Niezależnie od istniejących różnic w poglądach na stopień szkodliwości spalin, w trosce o zdrowie człowieka na całym świecie podjęto wielokierunkową działalność zmierzającą do ograni­czenia zanieczyszczenia powietrza przez transport samochodowy. Również w naszym kraju zagrożenie zdrowia mieszkańców jest na tyle duże, że zachodzi pilna potrzeba podjęcia kompleksowych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *