black BMW car

NATĘŻENIE RUCHU DROGOWEGO

Miarą natężenia ruchu drogowego (przelotowości drogi) jest liczba samochodów przejeżdżających w ciągu godziny przez określony odcinek jednego pasa drogi. Największą przeloto- wość drogi można uzyskać w razie jazdy pojazdów tego sa­mego rodzaju w kolumnie z jednakowymi prędkościami i z zachowaniem najmniejszych odległości między nimi.Do obliczenia przelotowości drogi, którą jadą samochody w kolumnie, można posłużyć się zależnością: N = 1000 VjS0 pojazdów/godz • pas, gdzie:   V — szybkość kolumny [km/godz] oraz S0 — odległość między poszczególnymi pojazdami [mj. Przelotowość drogi wzrasta proporcjonalnie z podwyższaniem prędkości ruchu kolumny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *