gray Mazda car

NADMIAR PALIWA W MIESZANCE

Jeśli w mieszance występuje nadmiar paliwa, aktywne rod­niki zapoczątkowują procesy polimeryzacji prowadzące do wy­twarzania grup węglowodorów, które termicznie rozpadają się na węgiel w postaci grafitu i wodór. Acetylen jest ostatnim pro­duktem, który pojawia się przed wydzielaniem węgla. Węgiel wydzielany w płomieniu acetylenowym pod względem wymiarów cząsteczek jest analogiczny do występującego w wyniku spalania bardziej złożonych węglowodorów. Niektórzy autorzy uważają, że jedyną przyczyną zjawiska dymienia jest mechaniczne oddziaływanie fali wierzeniowej, po­wodującej przerwanie warstewki paliwa na ściankach komory i jego kraking. Zjawisko powstawania węgla wydzielanego w po­staci sadzy występuje również przy nierównomiernym rozpro­wadzeniu paliwa w komorze spalania. W tym przypadku w pew­nych strefach komory może powstać mieszanka charakteryzująca się niedoborem tlenu i w rezultacie możliwy jest kraking paliwa i pojawienie się wolnego węgla.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *