black Ford Mustang GT

NA TYPOWEJ NAWIERZCHNI

Gdyby opóźnienie wynosiło q”a, koła tylne ślizgałyby się, ponieważ siła P/,a byłaby większa niż dopuszczalna siła Phi max• Natomiast koła przednie toczyłyby się wówczas bez ślizgania (ponieważ w razie opóźnienia a”* siła Phi jest nadal mniejsza niż siła Phvnax)- Dopiero przy opóźnieniu qa nastąpiłoby również ślizganie i kół przedniej osi. Wykres hamowania samochodu FSO Warszawa (rys. 23-42). Na drodze betonowej (ji — 1) największe opóźnienie hamo­wania wynosi: ah max = 7,35 m/sek*. Wielkość ta jest ogra­niczona przyczepnością kół tylnych — na wykresie punkt A przecięcia prostej Phi max (Przy ^ = 1) z prostą P/i2. Siła hamowania na kołach tylnych wynosi wówczas Phi = 640 kG, a na kołach przednich (punkt B na wykresie) Phi= =* 730 kG.Największe opóźnienie hamowania na typowej nawierzchni tłuczniowej (jt = 0,6) również ograniczone warunkiem hamo­wania kół tylnych (punkt C) wynosi: ahmax *= a/t2 = 5,1 m/seka

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *