white bmw m 3 coupe

NAJWIĘKSZA DOPUSZCZALNA SIŁA

Dociążenie przedniej osi i odciążenie tylnej osi jest na­stępstwem oddziaływania bezwładności masy samochodu, w sposób zależny głównie od opóźnienia hamowania. Zja­wisko to daje się łatwo zaobserwować podczas hamowania pojazdu, który wówczas pochyla się do przodu. Im większe jest opóźnienie hamowania, tym większe są zmiany w roz­kładzie obciążenia osi, tj. tym większe jest dociążenie przed­niej osi i tym mniejszy nacisk tylnej osi .W razie braku opóźnienia hamowania (ah = 0), naciski osi równe są naciskom statycznym podczas postoju samochodu na po­ziomej drodze.Największa dopuszczalna siła hamowania. Z warunku bezpieczeństwa ruchu wynika, że największa dopuszczalna ze względu na przyczepność siła hamowania jest równa’: PhmaxS=H-G.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *