black car with white license plate

WSPÓŁRZĘDNE PRZYŁOŻENIA

Współrzędne położenia środka ciężkości wyznacza się mie­rząc rozstaw osi l i naciski na osie Gl oraz Ga samochodu stojącego na płaszczyźnie poziomej:, a = Ga • l/G = Ga • // (Gj + G2) oraz b = Gt • //(GŁ + Gt). Współrzędną c wyznacza się wykorzystując zmiany obciążeń osi wskutek pochylenia jezdni .Samochodowe koło ogumione tocząc się po nawierzchni drogi przezwycięża opory wynikające ze sprężystych odkształceń ogumienia, jak np. moment oporu od przesuniętej reakcji normalnej Z, praca odkształcenia ogumienia zamieniająca się w ciepło („grzanie opony“), pompowanie powietrza wewnątrz opony, drgania bieżnika itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *