black mercedes benz c class on road during daytime

WPŁYW OBCIĄŻENIA

W silnikach gaźnikowych dostosowanie chwilowej mocy do zmiennego obciążenia zewnętrznego następuje w wyniku zmiany położenia przepustnicy mieszanki, a tym samym zmiany ilości mieszanki dopływającej do cylindrów silnika.Gdy obciążenia są częściowe, na skutek przymknięcia prze­pustnicy ulega pogorszeniu proces wymiany ładunku, wzrasta w świeżym ładunku mieszanki udział resztek spalin z poprzed­niego obiegu. Wywiera to istotny wpływ i na wymagany skład mieszanki (która musi być bogatsza), i na przebieg procesu spa­lania, a więc w wyniku na stężenie składników toksycznych w spalinach. Pod tym względem znacznie korzystniejszy jest silnik wy­sokoprężny, w którym przy częściowych obciążeniach zmienia się ilość dostarczonego do cylindrów paliwa, podczas gdy ilość za­sysanego powietrza pozostaje praktycznie zawsze jednakowa. Jest to klasyczny przykład regulacji jakościowej mieszanki paliwo- wo-powietrznej, w porównaniu do regulacji ilościowej stosowa­nej w silnikach gaźnikowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *