red Audi coupe

PROCES SPALANIA PALIWA

Proces spalania paliwa w silnikach spalinowych przebiega bardzo szybko. Reakcje spalania węglowodorów w komorze silni­ka są bardzo skomplikowane i wciąż w stopniu niewystarczają­cym zbadane i poznane. Wiadomo, że reakcje spalania węglowo­dorów należą do reakcji łańcuchowych z rozgałęzieniami, w któ­rych istotną rolę odgrywają łańcuchy powstające z łańcucha głównego. Charakter przebiegu reakcji zależy od temperatur i ciśnień występujących w komorze spalania, od sposobu wytwa­rzania mieszanki paliwa z powietrzem oraz od sposobu jej zapło­nu.Reakcja chemiczna pełnego spalania węglowodorów opisana jest równaniem stechiometrycznymReakcja spalania opisana równaniem mogłaby mieć miejsce jedy­nie w przypadku, gdyby cząsteczka paliwa uległa jednoczesnemu zderzeniu z jnH—cząsteczkami tlenu o odpowiednio dużej energii. Prawdopodobieństwo zajścia takiego zderzenia jest tak małe, że praktycznie nie może być w ogóle brane pod uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *