DODATKOWE UZUPEŁNIENIE

Jeżeli wykres charakterystyki silnika uzupełnić dodatkowo podziałką szybkości jazdy na danym biegu , to łatwo można przenieść z wykresu silnika na wykres charakterystyki dynamicznej siatkę krzywych, przy czym krzywe stałego godzinowego zużycia paliwa G/, = const przechodzą kolejno przez punkty przecięcia krzywych: pe =* F (V) przy Gh — const z krzywymi pe — <p (V) przy ¥ = const.Przykładowo punkt A na wykresie   leży na prze­cięciu krzywych: pe przy GhS — const; pe przy y, = const oraz jest określony przez współrzędne (Va’> ¥j) i przez ten punkt musi przejść krzywa Ga3 = const.Sporządzając podobne wykresy dla każdego przełożenia otrzymuje się pełną charakterystykę dynamiczną uzupeł­nioną krzywymi stałego godzinowego zużycia paliwa na wszystkich btegach. Ponieważ przyjęto ogólnie oceniać zużycie paliwa w litrach na 100 km,’zatem otrzymane wy­niki przelicza się wyznaczając krzywe stałego zużycia: Qt =* const

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *